En elev i Hong Kong der studerer danskLovsange

Jeg har samlet omkring 50 danske lovsange, så jeg kan lære og øve sproget. Jeg har fundet teksterne af næsten all disse sange, men:

– nogle tekster kan ikke findes på internettet, så jeg har skrevet dem. Der er sikkert fejl i hvad jeg har skrevet, undskyld. Hvis du kan fortælle mig, hvad er forkert, skal jeg takke dig.

– nogle sange har jeg samlet kun to eller tre dage før. Så jeg har ikke tid for at søge for teksterne.

– Jeg har ikke tid nok for at checke alle tekster. Undskyld hvis der er fejl.

– Jeg synes, mange danskere har skrevet skønne lovsange for Herre. For eksempel, jeg kan godt lide “Gud, jeg vil skjule mig i dig,” og “Zionsblomst.”

Så her er playlisten og tekster.

YouTube playlist af Danske Lovsange

Ifølge navn af lovsange, fra a til z

Befal du dine veje C

1 Befal du dine veje [befale: commit]

og al din hjertesorg

til hans trofaste pleje, [pleje, en, er: care]

som bor i Himlens borg!

Han, som kan stormen binde,

hvem bølgen lyde må,

han kan og vejen finde,

hvorpå din fod kan gå.

2 På Herren må du agte,

hvis det dig vel skal gå;

hans gerning du betragte,

hvis din skal vel bestå! [din gerning]

Ved sorg og selvskabt plage

du intet retter ud, [rette ud: straighten out]

thi intet kan du tage,

alt kan du få af Gud.

3 Din trofasthed og nåde,

du Fader, bedst forstår,

hvad skade kan og både

de dødeliges kår,

[dødelig: deadly. kår, pl.: circumstances]

og hvad du har for øje,

[øje, et, øjne: eye. ‟du” er Gud]

det sker, o stærke Gud,

og alting sig må føje [føje sig: give in]

dit råd at føre ud. [føre ud: carry out]

4 Vej har du alle steder,

dig midler fattes ej; [fattes: lack]

kun nåde du udspreder,

kun lys er al din vej;

din gerning kan ej hvile,

ej standses kan dit fjed,

[standse: stop. Standses: be stopped. fjed, et, -: step]

når du til os vil ile

med hjælp og bistand ned.

6 Så kast da al din smerte

på Herrens stærke magt,

og håb, o, håb, mit hjerte,

vær trøstig, uforsagt! [trøstig: cheerful. uforsagt: intrepid]

Du er dog ej den herre, [“Du” er mit hjerte]

som alting råde bør; [råde: to rule]

Gud monne sceptret bære, [monne: probably (?)]

[scepter, et, sceptre: 權杖. bære: carry]

og alting vel han gør.

Befri os!

Dynd, sand, vand, Strå, kom nu!

Dynd Og løft Sand Og hiv Vand Og løfte Strå Fart på!

Med din pisk Gir’ et stik I min skulder Gir’ et spind Fuld af salt Fra mit sved

Elohim, i himmerig Kan du høre folkets skrig?

Hjælp os nu Lad os mærke

Befri os nu Hør vor råb Befri os nu Hør vor råb som spreder sig

Her i det hvide sand

Befri os nu Til det land, du lovede os Befri os nu …

……

jeg har ingen ting at gi´v, kun at….du går fri

så vi kan ses igen

……

Sov nu, du lille, for rejsen er lang.

Ned ad den vuggende strøm.

Sov nu, og glem ej min vuggesang

Så er jeg hos dig i din drøm

Jeg ber’ dig, O flod, du som driver forbi

Pas på den gave, du bær’

Kendte du stedet, han ku’ gå fri?

Flod, så forlod du ham dér.

….

kom og befri os herfra

Der er kun én Gud

Lad os løfte navnet op på ham som giver liv

Rette vores pris mod ham for evigt og altid

[rette mod: direct towards]

Ingen magt på jord kan tage hans plads

Intet jeg har gjort kan fjerne nåden som han gav

Der er kun én Gud og han er alt for mig

Der er kun én Gud og han er alt for mig

kun han er værdig I evighed

I din herlighed må mørket vige bort fra mig

[vige: retreat. vige bort: 滾開]

Alt i mig bli’r nyt når du forvandler

I din herlighed må mørket vige bort fra dig

Alt i mig bli’r nyt når du forvandler

Din kærlighed Bm

Du løber mig i møde

siger elskede barn velkommen hjem!

Du holder fest for mig

gi’r mig del af alt dét, der er dit.

Din kærlighed er ubetinget og ødsel [extravagant],

helt ufortjent

jeg overgi’r mig til dens store kraft.

Din kærlighed vælter [knock down] mure,

din kærlighed fordriver al frygt.

Din kærlighed heler det brudte,

og sætter mig fri.

På grund af den kan jeg elske dig (ære dig, tilbe’ dig)

/: jeg tilbe’r dig jeg overgi’r mig til dig:/

[1:54] Jeg var død men er nu levende

Jeg var fortabt, men du fandt mig

Din Nåde Er Mig Nok C

Når alting falder sammen [collapse]

og livet det er hårdt

Så ved jeg hvor jeg finder ro

Hjælp mig finde vej, ind til Dig igen

For hos Dig har jeg fred

Mørket greb mig, jeg slap [slippe] fri [?]

Og nu ved jeg

*Din nåde er mig nok – den sætter mig fri

Selv under trængsler og magtesløshed [powerlessness]

Styrken er fra Dig – den giver mig håb

For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk – Gennem Dig

Jeg lægger mine planer ned for Dig, min Gud

Din plan, den er bedre end min

Min stolthed er af Dig, Du har sat mig fri

Og nu er mit liv Dit

Håbet lever – jeg er Din

Og nu ved jeg

Din nåde er nok for mig

Alle de gange jeg svigter dig

Og gør dig ud…..

Jeg har kæmpet i min…

Og ikke stole på din (mægtighed)

Herre, vær mig en synder nådig!

Alle di gange jeg fejler

Og ikke (tror) alt i dig

Jeg har spildt så mange chancer

Så (det … kan du bo) i mig

Herre, vær mig en synder nådig!

Herre, hjælp mig at forstå

At din nåde er nok for mig

Du er mig en synder nådig

Din nåde er nok for mig

Du elsker mig

Drag mig efter Dig

Drag mig efter dig

Drag mig efter dig

Lad os løbe sammen, du og jeg

Med en sky af vidner

Jager vi mod mål

Løber for at vinde sejrskransen få

På slagmarkens højder [heights]

Klar til kamp vi står

For Gud og Kong Jesus og landet som vi får

[Drag mig efter dig

Drag mig efter dig

Lad os løbe sammen, du og jeg] Jesus [ ]

Du er glæden i mit liv

Gud jeg længes efter dig

Som ørkenen længes efter vand

Kom og fyld mig Helligånd

Som vandet dækker havets bund

Du kom som den stille vind

Men du har sat mig i brand

Du overvælder mig hver dag

Med din store kærlighed

Du er glæden i mit liv

Du er alt jeg trænger til min Gud

Du er mine drømmes mål

Lad mig bo i det helligste hos dig

Du er glæden i mit liv

Du er alt jeg trænger til min Gud

Du er mine drømmes mål

Lad mig bo i det helligste hos dig

Lad din herlighed strømme gennem  mig igen

/: Intet kan stille min tørst efter dig

Intet kan slukke den ild der brænder

Intet andet er nok for mig

End at bo i dit hus  :/

Du er Gud

Vi tilbeder dig x8

Du er Gud, den Hellige

Du er Gud, den Mægtige

Dur er Gud, den Evige

Du er Gud,__________

Du som gir´ os liv og gør os glade

1

Du, som gir os liv og gør os glade,

du, som holder af os, som vi er,

du, som åbner bøgehækkens blade,

du, som skaber blomst og bi og bær,

uden dig var alle marker golde,

uden dig var alle hjerter kolde.

2

Uden dig har kolde spekulanter

skabt en hverdag uden lys og luft,

uden tid til børn og gamle tanter,

uden fuglesang og blomsterduft.

Uden dig må glæden gå på krykker,

uden dig må livet gå i stykker.

3

Uden dig forråder vi hinanden,

uden dig går vores sind i chok.

Uden dig går folket fra forstanden,

hele verden går mod ragnarok.

Derfor råber vi i angst og smerte:

Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:

4

»I kan ikke tjene Gud og Fanden,

I må vælge mellem liv og død.

I skal ikke tjene på hinanden,

I skal dele glæde, sorg og brød.

Tjen hinanden, I er alle lige,

der er ingen rige i mit rige!

5

I skal se med kærlighedens øjne,

alt det skabte skal I passe på.

I skal ikke tro på gyldne løgne,

i mit rige er de store små.

I skal ikke frygte nogen fjende,

kærlighedens liv har ingen ende!«

6

Du, som åbner døren gennem døden,

når vi drikker af dit hjerteblod,

vis os midt i mørket morgenrøden,

giv os hvedekornets kraft og mod.

Du, som åbner bøgehækkens blade,

giv os liv og lys, og gør os glade!

Et navn

Højt ophøjet, Du er Herre, ingen er som Dig

Jesus, Du er Konge over alt

Alt er i Din stærke hånd, min Gud Du har kontrol

Jesus, Du er Konge over alt

*Ét navn, der er kun frelse i Dit navn

Ét håb, det rækker ind i evigheden

Én tro, jeg slipper alt og følger Dig

Du er min kærlighed, Du er min Gud

Far, jeg kommer til dig nu

Far, jeg kommer til dig nu

med alt, hvad der er mit.

[hvad der: relative pronoun. In indirect questions, ”hvad” must be supported by ”der” as subject.]

Den gamle bøn den kender du,

den har jeg bedt så tit.

Men nu vil jeg gerne sige dig,

det, du selv har sagt til mig:

Gud lyt til mig, dit barn, som elsker dig.

Tør jeg sige, at jeg elsker dig,

at min glæde bryder frem. [glæde, en, r. Bryde frem: break out.]

Jeg er bange for de store ord,

men jeg behøver dem.

Jeg elsker dig,

Herre, du som kender alt,

du ved det Gud, du ved,

jeg elsker dig.

Far, det trænger stille ind, [trænge ind: 可penetrate, sink in. Stille (adv): quietly]

det allerstørste bud:

at jeg af hjerte, sjæl og sind

skal elske dig, min Gud.

Men du ved, jeg ikke magter det, [magte: manage, cope with]

at jeg selv vil være størst,

kun hvis din kærlighed den er der først.

Foran tronen står jeg nu

Foran tronen står jeg nu

Jeg vil møde dig, min Gud

Må hjertet åbne sig for dig

genkende dig [genkende: recognize]

Min ånd er i forventning, Gud

Mød mig nu, rens synden ud

Lad mig træde ind for dig [træde ind: enter. for: 可解作空間上的「在前面」]

I hellighed

Tak at du møder mig

Lige der hvor jeg er

Herre det er godt at kende dig

Mit hjerte jubler højt, min Gud

Helligånd – kom mød mig nu

Gud hos dig er altid godt at være

Jesus tak at du er nær

Ved din nåde står jeg her

Lad mig fyldes af din fred

Der giver liv

Lad ordet tage bolig her

Og lad din herlighed reger’ [reger’ = regerer, reigns]

Fyld mig op med sandhedens ånd

Kom Helligånd

Mød mig nu

Hør min bøn, Gud

Fordi du er alt C

Trofaste Far, Evigheds Gud

Uendelig kærlighed, nåde som varer ved

Kraft til forvandling, håb om en fremtid

Uendelig kærlighed, nåde som varer ved

Du gi´r styrke og visdom til

At drømme kan blive til virklighed

Fordi du er alt, du er skaberen selv

Du gi´r nåde ufortjent og bygger liv op igen

Fordi du er håbet og glæden for mig

Kan jeg leve i din sandhed

Hvor livet gi´r mening igen

Giv mig, Gud, en salmetunge

1 Giv mig, Gud, en salmetunge,

så for dig jeg ret kan sjunge

højt og lydelig,

så jeg føle kan med glæde:

sødt det er om dig at kvæde

uden skrømt og svig!

2 Himlene din glans forkynde,

lad hver morgen mig begynde

dagen med din pris!

Og når aftenklokken ringer,

lad min sang på lærkevinger

stige ligervis!

4 Hvert dit værk er stort vidunder,

i din visdom ingen bunder,

som af den har øst.

Kun en dåre tør det nægte,

at hos dig er alting ægte,

alting mageløst.

8 Om end gennem dage hårde,

blomstre skal i dine gårde

hvert et hjerteskud,

bære frugt på gamle dage,

medens bjerg og skov gentage:

Ejegod er Gud!

Gud, jeg vil skjule mig i dig

Gud, jeg vil skjule mig i dig,

så det kan ses du er i mig.

Og for din nåde takker jeg.

Gud, jeg vil skjule mig i dig

Gud, du som ved og kender alt,

du hvert et hår har nøje talt.

[talt是tælle和tale的pp. Tælle是數. nøje: adv. Carefully]

Helt som jeg er har du mig valgt,

så, jeg kan skjule mig i dig.

For du er stærk, når jeg er svag,

kun i dit lys, bli’r nat til dag.

Hvor jeg gir’ op, har du en vej,

Gud, jeg vil skjule mig i dig.

Herre i din retfærdighed.

har du dømt mit liv i kærlighed. [dømme只解作judge,在這裏意思不明]

Og på korset gik du i mit sted,

så jeg kan skjule mig i dig.

Her er jeg fri

Herre, her er jeg

kalder dit navn, jeg søger dig

i….sted, giver mig den fred her hos dig

her …..

Jesus hos dig, aldrig…..du tager min hånd, viser mig vej

spørgsmål jeg har, du gi´ mig svar, kun du kan gi´

[Her er jeg fri, her er jeg hel,

Gud, i din nærvær, sammen ….] x2

Du vil fornye mig, du vil…..mig

Du vil skabe…… i mig

Hil dig frelser og forsoner

1

Hil dig, Frelser og Forsoner!

Verden dig med torne kroner,

du det ser, jeg har i sinde

rosenkrans om kors at vinde,

giv dertil mig mod og held!

3

Kærligheden, hjertegløden

stærkere var her end døden;

heller giver du end tager,

ene derfor dig behager

korsets død i vores sted.

4

Ak! nu føler jeg til fulde

hjertets hårdhed, hjertets kulde.

Hvad udsprang af disse fjelde,

navnet værd, til at gengælde,

Frelsermand, din kærlighed?

5

Dog jeg tror, af dine vunder

væld udsprang til stort vidunder,

mægtigt til hver sten at vælte,

til isbjerge selv at smelte,

til at tvætte hjertet rent.

7

Du, som har dig selv mig givet,

lad i dig mig elske livet,

så for dig kun hjertet banker,

så kun du i mine tanker

er den dybe sammenhæng!

8

Skønt jeg må som blomsten visne,

skønt min hånd og barm må isne,

du, jeg tror, kan det så mage,

at jeg døden ej skal smage,

du betalte syndens sold!

9

Ja, jeg tror på korsets gåde,

gør det, Frelser, af din nåde.

Stå mig bi, når fjenden frister!

Ræk mig hånd, når øjet brister!

Sig: vi går til Paradis!

Hvilken ven vi har i Jesus

Hvilken ven vi har i Jesus,

alt Han ved og alt formår!

Tungest byrde Han os letter, [byrde, en, r load] [lette lighten]

når i bøn til Ham vi går.

Ak, men tit vor fred forspildes,

sorg og møje er vor løn,

just fordi vi ikke bringer

alting frem for Gud i bøn.

2. (De følgende tekster passer ikke på den video, som jeg har på You-Tube)

Om du fristes eller prøves,

synes livets kamp dig hård,

aldrig skal du modløs blive,

når i bøn til Gud du går.

Selv, når kærest ven dig svigter,

aldrig svigte vil Guds Søn.

Al vor svaghed Jesus kender –

tal med ham om alt i bøn.

3. Er dit hjerte fuldt af uro?

Tror du, trængsler forestår? [be at hand]

Jesus, du er dog vor tilflugt,

så i bøn til dig vi går.

Kan en sådan ven du finde,

som Guds egen kære søn?

Bær i glæden som i sorgen [bære, bar, båret, carry]

alle ting til ham i bøn.

I det højeste

Ene du er værdig

ene du fortjerner al vor pris

bøjer knæ og tilbe´r

bøjer knæ for dig på dette sted

Vi synger

(Ære til vor Gud og skaber

Æren til Gud fader i det højeste) x2

Frem for dig med lovsang

Frem for dig med hjertet fuld af tak

Vi har mødt din nåde

vi har mødt din varme kærlighed

Vi synger

(Ære til vor Gud og skaber

Æren til Gud fader i det højeste) x2

Her står vi nu i ydmyghed

ser almagts Gud højt løftet op

Ilddåb

Her står jeg med bare fødder

og ved at det værste er sket

Jer ser dine flammer uendeligt brænde,

sådan mødtes vi dengang,

sådan mødtes vi dengang, Gud.

Der stod du med bare fødder

og brændte i helvedes ild

Erfarede døden, som jeg burde mærke

sådan gjorde du for mig,

sådan gjorde du for mig, Gud.

Du har renset min sjæl,

din nåde har frelst mig

Korset har forløst mig, nu lever jeg i dig

Du gav mig tro, rensende ild

Så jeg kan leve for dig

Tag mit hjerte af sten, du levende vand

Kun du forvandler mig helt

Du gav mig tro, rensende ild

Så jeg kan leve for dig

Tag mit hjerte af sten, du levende vand

Kun du forvanlder,

Kun du befrier

[Der er en ild i mit hjerte,

som kun kan komme fra dig] x4

Jeg er din

Du frelste mig, du satte mig fri,

Je sagde dit navn, nu er frygten forbi

Jeg kan ik´ være stille mer´, jeg er din

Du ændred´ alt, du sletted´ min synd

Det er så vildt at du tager mig ind

Jeg kan ik´ være stille mer´, jeg er din

Jeg der din, min Gud, Jeg der din, min Gud

Jeg der din, jeg er din, min Gud

Jeg kan ik´ være stille mer´ x 3

Jeg er din

Jeg er dit barn G

Herre du kender mit inderste jeg

Du ved når jeg sidder og når jeg står op

Du ved hvad jeg tænker og hvor jeg går hen

Du kender min vej og du elsker mig

Førend jeg taler du kender hvert ord

Bagfra og forfra fra syd og til nord

At fatte det er svært for mig

Forstår ej helt din kærlighed

Hvor kan jeg skjule mig for din Ånd

Hvorhen kan jeg flygte uden du finder mig

Ved havets grænser, når solen står op

Da vil din Ånd også finde mig der

Beder jeg mørket at skjule mig

Så er det slet ikke mørkt for dig

At fatte det er svært for mig

Forstår ej helt din kærlighed

Som foster så dine øjne mig [et, embryo]

Du danned´ mine nyrer, væved mig i moders liv

[nyre, en, r, kidney] [væve, weave]

Alle mine dage er talte af dig

Og skrevet ind i din himmelske bog

Herre jeg takker, for hvad du har sagt

Jeg er dit barn – og underfuldt skabt

At fatte det er svært for mig

Forstår ej helt din kærlighed

Jeg hviler trygt i din nåde

Jeg hviler trygt i din nåde,

for den afhænger ikke af mig.

Jeg er så hellig som Jesus –

når jeg lever i troen på dig.

Gennem Jesu kors er alt betalt.

Min synd og skyld har han udslettet ved sit blod.

Ufortjent blev Jesus min renhed,

for ved korset vandt ham min frihed

hvor han sonede din vrede i mit sted.

Jeg hviler trygt i din nåde,

selv når troen ser ynkelig [poor] ud.

Og stoler på at min frelse

har det sikkert og godt hos dig, Gud

Kom og smag

(Jeg vil ære Gud på trods af det der sker

Alt forandrer sig, men han er stadig her

I hans stærke hånd betror jeg den jeg er

Hører du det min sjæl) x2

(Han er tillid værdig) x 3 til hver en tid

(Han er tillid værdig) x 3 til hver en tid

Kom og smag, kom og se

hos Gud er alt det der skal til

Oplev ham at han er god

det liv han gi´r i overflod

Kom og mærk hjertet slå

hos en som du kan stole på

ud med frygt, ind med fred

Han sætter fri med kærlighed

(Han er tillid værdig) x 3 til hver en tid

(Han er tillid værdig) x 3 til hver en tid

(Gud alene æren) x3 til hver en tid

(Gud alene æren) x3 til hver en tid

Kun hos dig

Gud, ville jeg kun (erkende) dig din nærvær

Skulle jeg gå og søge trøst og mening

Og kunne jeg stole på din…

Uden dig?

Og ville jeg være …. (erkende) dig din nærvær

Skulle jeg gå og søge trøst og mening

Og kunne jeg stole på din…

Uden dig?

Lad mig se hen (mod) dig

Lad mig stole på din godhed, nåde

Jesus, vis mig vej

Her har jeg værdi, her jeg fri

Kun hos dig

Kun på grund af din nåde

Du fandt mig i mørket, løfted mig op

Skjulte mig helt i dig, Gud

du rensede mig, gjorde alting nyt

Nu er jeg fri

Du så gennem mørket, bagved min synd

Så alt jeg kunne være

Det knuste og brudte tog du i favn

Nu er jeg hel

Kun på grund af din nåde

Synger himlen over mig

En sang om håb og kærlighed

Der strømmer ud fra dig

Kun på grund af din nåde

Kan jeg ånde frit igen

Jeg synger af taknemlighed

For himlen er mit hjem

Du synger over mig

min faders grænseløse kærlighed

Du synger over mig

En sang om nåde, håb og evighed

Kærlighed som går i døden

Jeg vil elske Dig med hjerte og sjæl, leve i Din nærhed

Intet mætter (glæder) mig som Din skønhed min Gud

Når jeg ser på Dig smelter jeg helt, Du gi´r så meget glæde

Intet møder mig som Din kærlighed

#Kærlighed som går i døden

Kærlighed som rækker ind i mørket og griber mig

Det er nåde, Jesus ingen er som Dig

Kærlighed som viser vejen

Kærlighed som får mig til at kaste tvivlen væk

I Din nåde har Du mødt mig som jeg er

*Jeg elsker Dig, min Jesus,

jeg elsker Dig med alt jeg er

Jeg elsker Dig, min Jesus, jeg er din

* #

Lammet og Løven

Lam, lam din pels er rød af blod

du ofrede dig selv

du indløste min gæld

jeg tilber dig, jeg tilber dig

du er lammet, du er løven

universets morgenstjerne

du er kærlighed og kraft

æren har du altid haft

Løve, løve dine klør er fyldt med blod

du vandt det store slag

vandt mig en evig dag

jeg tilber dig, jeg tilber dig

Jeg vil gi´ dig ære med det liv du gav mig

Jesus Kristus mærk mit hjerte

nu det tilber dig

Lige nu, lige her

Herre, min Gud, min længsel

Jeg kommer til dig igen

Vent på mig her mens jeg finder vej

indtil det sted hvor du er

Min sjæl bliv stille nu

For Gud han er nær

Lige nu, lige her

Kan jeg røre ved den levende Gud, [røre ved: touch]

Evigheden

Lige nu, lige her

Bliver jeg forvandlet for altid

I dit nærvær, Gud

Jeg kommer hjem

Lover den Herre

Lover den Herre, den mægtige konge med ære!

Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være!

Mød ham med sang,

psalter [瑟] og harpe giv klang!

Åndelig leg vil jeg lære. [spiritual]

Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer,

ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer,

lader dig få

mer, end du selv kan forstå,

bedre, end hjertet begærer.

Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke,

ham, som med tusind velsignelser ved dig at smykke! [decorate]

Tænk dog derpå,

at han sin ære kan få,

ak, i din sjæl det indtrykke!

Lov da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være,

hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære!

Han er dig god,

ak, gør ham aldrig imod! [act againt his wishes]

Amen, han selv dig det lære!

Lær mig at se på dig

Når hverdagen ramler [撞到東西],

alt går i stå

Når dagene ikke vi gå

Når tvivlen den hærger [蹂躪] over dit sind

og mindre værd [value] blir lukket ind [?]

Hold mig fast, Gud

Hold mig fast endnu

Hjælp mig til at finde vej, hjælp mig til at bli’ i dig

kun i dig er jeg fri, kun i dig er jeg fri

Når troen den føles skrøbelig [fragile], svag

Og modløset [灰心,沒有盼望] fylder hverdag

Jesus er i det og han har kaldt

Dig til sig han er dit alt

Hold mig fast, Gud

Hold mig fast endnu

Hjælp mig til at finde vej, hjælp mig til at bli’ i dig

kun i dig er jeg fri, kun i dig er jeg fri

Lær mig at se på dig

Med Alt Jeg Er

[Jesus min Konge jeg elsker Dig,

elsker Du altid er nær

Så vidunderlig, uendeligt god mod mig

For alt Du er elsker jeg Dig altid] x2

Med alt jeg er vil jeg prise Dig

Alt i mig råber: Du er min Gud

Intet er som Dit nærvær, Jesus Du har mig helt

En helt ny sang vælder frem når jeg ser på Dig

Du kalder mig ved mit navn og jeg lever igen

Mere End Ord

#Forunderlige nåde, du græder med de grædende

Himlens konge, fuld af barmhjertighed

Du kom for at elske, du gav uden forbehold

Menneskehedens håb# x2

Med mere end ord vil vi prise dig

ikke kun med sang, men i handling og liv

Med alt hvad vi er vil vi ære dig

Vi vil tilbede dig, leve for dig

Vi hører at du kalder, lær os at elske

som du har elsket os først

Hjælp os at hjælpe, at se med dine øjne

For du har elsket os først

Min Jesus lad mit hjerte få

1

Min Jesus, lad mit hjerte få

en sådan smag på dig,

at nat og dag du være må

min sjæl umistelig!

2

Da bliver nådens tid og stund

mig sød og lystelig,

til du mig kysser med din mund

og tager hjem til dig, min Jesus

3

Mit hjerte i den grav, du lå

til påskemorgen rød,

lad, når det aftner, hvile få

og smile ad sin død!

4

Før så mig arme synder hjem

med din retfærdighed

til dit det ny Jerusalem,

til al din herlighed, min Jesus!

Når blot du tror

Mange nætters bøn, vi vidste aldrig, blev de hørt

Hjertet sang en trøstig sang, vi ej forstår endnu

Vi frygter ingenting, skønt der er nok at ængstes for

Når vi flytte’d bjerge, længe før vi virkelig ku’

Du ser miraklerne, når blot du tror

Det spinkle håb gror mer’ og mer’ [spinkel: flimsy]

Måske miraklerne vil ske på jord

Når blot du tror, du ser det sker

Det sker når blot, du tror

Denne frygtens tid, hvor bønner sjældent bærer frugt

Håb er som en fugl på træk, er hurtigt fløjet væk

Alligevel står jeg her, mit hjerte slår besynderligt [oddl]

Søger troen i et sprog, jeg troede var gemt væk

Du ser miraklerne, når blot du tror

Det spinkle håb gror mer’ og mer’

Måske miraklerne vil ske på jord

Når blot du tror, du ser det sker

Det sker når blot, du tror

Du ser miraklerne, når blot du tror

Det spinkle håb gror mer’ og mer’

Måske miraklerne vil ske på jord

Når blot du tror, du ser det sker

Det sker når blot, du tror

Det sker når blot, du tror

Når hjerte møder hjerte

Når hjerte møder hjerte

Når øjne (…..oppe) ser

Når Gud (bliver virkelighed)

Når hjerte længes efter mere

…mere i (dybest) selv

og troens (fødes) liv (g…) begynder her

*Når hjertet slår i takt med Guds

Når håbet d………..

Da alt bli´r fri

Der er (da) liv

Da svinder mørket, lys…

Da (selv begriber) hvem du er

Da alt bli´r fri

Der er (da) liv

Som første gang jeg mødes Dig

Som første gang Din kærlighed…

før mig hen til det sted

før mig til din fred

Pottemageren

[Herre din skaberkraft, den er stor

du bærer alt ved dit mægtige ord

det som var hårdt ja,

det gør du blødt

du skaber nyt liv,

hvor der før var dødt.] x2

[Som leret i pottemagerens hånd

starter du forfra ved din Ånd, [from the beginning]

du former os til et brugbart kar,

så vi kan rumme den kraft som du har] x2

Salme 8

Din himmel, Dine fingres værk,

alt det skabte, overvælder mig

Hvor herligt er dit navn!

Din måne, sol og stjernepragt

kredser over mig og lyser op [shine]:

Hvor herligt er dit navn!

Men hvad er da et menneske?

hvad er da et menneske?

Du ser på mig med stolthed for jeg minder lidt om Dig

Du glæder Dig og kroner mig med herlighed og ære

Du tænker større tanker end jeg tør håbe for mig selv

Jeg er Dig dybt taknem’lig for din skaber-kærlighed

Hvor herligt er dit navn!

Hvor herligt er dit navn!

Salme 25

Jeg længes efter dig, Herre,

jeg stoler på dig, min Gud.

Jeg længes efter dig, Herre,

jeg stoler på dig, min Gud.

Lad mig ikke blive til skamme,

lad ikke mine fjender frydes over mig. [fryde: to delight]

Ingen, der håber på dig, bliver til skamme, men det

bliver de, der er troløse.

Vis mig dine veje, Herre,

lær mig dine stier! [sti, en, er: path]

Vis mig dine veje, Herre,

lær mig dine stier!

Vejled mig i din sandhed og belær mig,

for du er min frelses Gud,

til dig sætter jeg altid mit håb.

Herre, husk din barmhjertighed

og din trofasthed,

Glem min ungdoms syner og overtrædelser,

husk mig i din trofasthed,

fordi du er god.

Glem min ungdoms syner og overtrædelser,

husk mig i din trofasthed,

fordi du er god.

Salme 142

Jeg råber højt til Herren,

Og trygler ham om nåde

Jeg kaster min bekymring frem for ham

Når jeg er trængt og modløs

Og næsten udgiver alt,

Når fjenden (gik om modstand) på min vej

Herre du er min tilflugt,

Min eneste håb!

Lyt til mit råb nu, for jeg er i nød!

du er min tilflugt,

Min eneste håb!

Før mig ud af trængsler [troubles] så jeg kan prise dig

Større er du Gud

Gud giv mit hjerte de ord

der siger, hvor stor du er.

For jeg vil råbe det ud og være et bud der her.

Glæden fra dig et vidne om dig

om den forvandling

din kærlighed gør.

Lad mine ord være små så alle må forstå.

[Større er du, Gud, Der ingen over dig!] x2

Mørket er over mit liv og vejen virker blind,

Jeg knæler og rækker min hånd mod dig der griber ind.

Viser mig vej, vejen til dig

oplyser mit liv så det skinner igen

Selvom himlen er sort er dit lys evigt stor

Større er du, Gud, Der ingen over, ingen over

[Større er du, min Gud, Der ingen over dig!] x2

Større er du, Gud!

Står her nu

Står her nu foran din trone

Løfter op mine hænder til dig.

Står her nu i stor beundring

Tilbe’r dig, min Herre og Gud

Pris og ære, det er min sang

Pris og ære, til dig Guds lam

Halleluja, jeg Synger det ud til dig    (2X)

– min Herre og Gud

Vi ta´r imod og takker

1.Tak at du har reddet os

Tak at du har fredet os

Tak at Jesu navn er skrevet over os

2.Tak at du fornyer os

Tak at du beskytter os

Tak at du velsigner og bekræfter os

Omkv.

Vi ta’r imod og takker for

de gaver som du gi’r

Din gavmildhed er uden grænser

Og når vi længes efter mer’

så minder du os om:

Din plan er altid vores lykke

3.Tak for din opmærksomhed

Tak at du er trofasthed

Tak at du har øje for vor skrøb’lighed

4.Tak at du har håb for os

Tak at du har kaldt på os

Tak at vi må elske som du elsker os

Vi Tibed’r dig

Her er jeg, omsluttet af dit nærvær,

du bevæger mig, Du fylder mig med alt Du er,

på dette sted hviler jeg i Dig

#Konge, trofaste Frelser, Du holder fast

selv når alting forandres, ubeskrivelig, urokkelig er Du#

*Syng til det navn som har al magt, vi råber hellig!

Syng til en konge i sin pragt, Herre almægtig!

Vi tilbed´r Dig*

# *

Du fortjenr al vor pris, Du fortjener alt x2 *

Vær stærk, fat mod

Når Gud er med mig, hvad skal jeg frygter?

Han……mig

Han svigter ej, når jeg kom´ og når jeg går,

er han altid med mig

[Vær stærk, fat mod, min Gud han er med mig,

jeg løfter mine øjne mod dig, kun du kan giv´r mig styrke] x2

Zions blomst lovsang Dm Em

En spire voksed’ frem af ørknens nådesløse sand

En skikkelse helt uden pragt Foragtet af hver mand

Kendt med sygdom, kendt med smerte hånet og forhadt

Mishandlet, plaget og forladt, helt ind i dødens nat.

Man gennemborede hans lemmer Slagtet som et lam

Han åbned’ ikke munden mens man Slog og piskede ham

Blandt røvere fik han sit kors Blandt rige dog sin grav

Men hvem ku’ vide, staklen [stakkel = poor man]der Ku’ bryde dødens arv

Aldrig før har denne jord Set et menneske så stort

Uden krone uden pragt Dog universet i sin magt

Den dag blev helveds’ vælde knust Han åbned’ himmelen

Den mand som verden kasted’ bort Var Guds enbårne søn

Al synd, al straf blev lagt på ham Han knuste synd og død

Gav håb til mennesker på jord Da hans blod det flød.

Nu står Guds lam ved himlens port med udstrakt kærlighed

Og intet menneske har set En sådan herlighed

Han blev vejen til Guds hjerte I vor synd og skam

Da sendte Gud sin kære søn Som skyldfrit offerlam

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s